TAKE CITIZEN RELATIONSHIP 
TO A NEW LEVEL
УЛЕСНЕТЕ ЖИВОТА НА ВАШИТЕ ГРАЖДАНИ 
И НАПРАВЕТЕ ВАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО-ЕФИКАСНА

КАКВО Е EMUNICIPALITY?

 
eMunicipality е готово за използване решение за малки и големи градове. То обединява в единна и интегрирана платформа цялата гражданска технология, от която една община има нужда. eMunicipality позволява изграждането на една гражданско ориентирана е-администрация. Тя консолидира и рационализира всички ваши интеракции с гражданите - от информация през комуникация, услуги и сътрудничество.

С eMunicipality, вашата администрация става по-ефективна, а гражданите по-щастливи.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

Откликвайте бързо и точно на гражданските заявки и запитвания. Навсякъде. По всяко време.

КОМУНИКАЦИЯ И PR

Разпространявайте публичната комуникация по всички канали през единен интегриран интерфейс.

e-участие

Представете си гражданската ангажираност по нов начин - включете гражданите в процеса по взимане на решения отнасящи се за тяхната общност.
ЗАЩО EMUNICIPALITY?
Световно предоставяне на иновативна гражданска технология в администрациите

eMunicipality is supported by our Trusted Partners

Kratos has established a strategic relationship with a vast network of European integration partners.

Our Trusted Partners are committed to the successful implementation of Kratos Technology’s e-government SaaS solution - eMunicipality. They help you identify your needs, setup and extend the platform, so that you can get the most out of your new online service channels.